Yarsagumba, Plant Worm.

Plant Worm Yarsagunmba Vaneko

yarsagumbayarsagumba01

पुतली वा अन्य किराको लार्बा सीतनिद्रामा रहेको बेला Parasiteभई शरीरमा प्रबेस गरि जाडो भरी लार्बाबाट पोषक तत्व शोषणगर्दै
तातो मौसम अएपछि अंकुरण भई जमीनमा देखिने Ascomycotinaथरीको Clavicipitaceae
गुरुपको च्याउ / चाइनिजमा जाडोमा किरा हुने र गर्मीमा बिरुवा हुने नाम ले {तोच्युकाच्यो} भनिन्छ जुन Tibetan भाषाको Direct Translate हो /

Yarsagunmbaचिनमा परम्परादेखि हर्बल दबाईको रुपमा Chinese Foodमा स्वास्थ्य खाद्य सामग्रीको रुपमा धेरै कीमती मानिन्छ/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s